Publicerad 2016-02-25 08:43

Senast uppdaterad 2016-02-25 08:43

Luftmiljön vid motorvägen mäts

Nu har vi flyttat den mätvagn som tidigare stod vid Mobilia till motorvägen vid Tygelsjö. Mätvagnen samlar in data om hur Malmöluften mår.

Motorvägsmätningen är till för att se hur luften påverkas av en kraftigt trafikerad väg, där många in- och utpendlare passerar. Vi har gjort exakt samma mätning 2006, så denna mätning blir därmed en uppföljning av tidigare mätning.