Publicerad 2017-03-06 07:40

Senast uppdaterad 2017-03-06 07:44

Buller och luftkvalitet mäts i Rosengård

Vid tre mätpunkter kommer Malmö stad att mäta luftkvaliteten utmed Voughts väg i Rosengård. Mätningarna pågår mars-augusti 2017 och resultaten beräknas vara klara hösten 2017.

Mätpunkterna ska ge oss svaret på hur luftkvaliteten påverkas av Inre Ringvägen. Samtidigt mäter vi buller, för att se hur utsatt platsen är.