Hur mår luften i V Hamnen?

Luftmätning pågår i V Hamnen


Nu mäter vi luftkvaliteten vid Stora Varvsgatan i nordöstra delarna av Västra Hamnen.

Under hösten-vintern 2017 och en bit in på våren 2018 mäts luftkvaliteten vid Stora Varvsgatan i nordöstra delarna av Västra Hamnen. På bilden ser du mätvagnen där luftkvaliteten registreras.

Stora Varvsgatan är en viktig genomfartsled och har en tydlig innesluten stadsgatumiljö. Vi gör dessutom mätningar på en bakgård intill vägen.

Genom mätningarna får vi reda på hur den faktiska luftkvaliteten är i den expansiva stadsdelen Västra Hamnen. Dessutom vill vi jämföra uppmätt luftkvalitet mot beräknad.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-08-23 09:26