Publicerad 2018-02-02 14:03

Senast uppdaterad 2018-08-06 09:35

Vi kollar luften på Triangeln

Luften mäts på Triangeln

Under en månad mäts luftens kvalitet på perrongen vid Triangelstationen. Det är partiklar, mindre än 10 mikrometer, som klarläggs.

Sedan mitten av januari görs  mätningar av partiklar mindre än 10 mikrometer på perrongen vid Triangelstationen. På bilden syns mätskåpet där mätutrustningen är placerad vid en av pelarna. Mätningen är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket och Malmö stad. Syftet är att bättre förstå vilka partikelnivåer det är i Citytunneln, hur halterna varierar och möjligen beskriva hur mycket partiklar tågtrafiken genererar.