Vi mäter luft och buller vid Stockholmsvägen

Miljöförvaltningens mobila mätvagn har flyttats till nordvästra delarna av Saarisgården, alldeles intill stadsmotorvägen Stockholmsvägen, för att mäta luftföroreningar och buller.

Luft- och bullermätning Stockholmsvägen

Mätplatsen är en utsatt miljö där trafiken kör förbi strax utanför bostäderna. Området är föremål för stadsutveckling där tomter intill är intressanta att bebygga. Mätningen är en uppföljning av tidigare luftkvalitetsmätning som genomfördes under 1998.

Senast ändrad: 2018-10-16 09:13