Miljöövervakning på karta

Här hittar du information på karta över Malmö om var och vilka mätningar och inventeringar som miljöförvaltningen gjort och gör för att övervaka miljön i Malmö.

Miljöövervakningens karta är indelad i fyra områden där luftkvalitet är en del och övriga områden är buller, vattenkvalitet och gröna miljöer.

Senast ändrad: 2016-12-14 13:15