Miljöpåverkan av fyrverkeri

Fyrverkerier innehåller en blandning av väldigt många olika ämnen. Kring nyår sprider vi ut många kemikalier i luften.

Kemikalieinspektionen har analyserat fyrverkeripjäser bland annat för att se om de innehåller det förbjudna ämnet hexaklorbensen (HCB). Deras undersökningar visar att ämnet förekommer i fyrverkeripjäser i Sverige trots att det är förbjudet.

Miljöförvaltningens mätningar vid Rådhuset i Malmö under dagarna runt årsskiftet (2011/2012) visade en betydligt ökad mängd partiklar i luften. Det är inte någon stor skillnad från år till år när det gäller hur mycket partiklar som släpps ut. Det som kan påverka halternat är vädret: är det stilla blir det höga halter partiklar, blåser det späds krutröken ut. 

Senast ändrad: 2018-12-21 08:24