Miljöpåverkan av fyrverkeri

Fyverkerier innehåller en blandning av väldigt många olika ämnen. Kring nyår sprider vi ut många kemikalier i luften.

Kemikalierinspektionen analyserade 2010 och 2011 fyrverkeripjäser bland annat för att se om de innehåller det förbjudna ämnet hexaklorbensen (HCB). Båda undersökningarna visade att ämnet förekommer i fyrverkeripjäser i Sverige trots att det är förbjudet.

Mätningar vid Rådhuset i Malmö under dagarna runt årsskiftet 2011/2012 visade en betydligt ökad mängd partiklar i luften.

Här kan du se hur mängden partiklar (PM 10) ökar i Malmö under de timmar som fyrverkerier avlossas på nyårsafton. (pdf, 169.6 kB)

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-11-27 09:52