Miljöpåverkan av fyrverkeri

Fyrverkerier innehåller en blandning av väldigt många olika ämnen. Kring nyår sprider vi ut många kemikalier i luften.

Kemikalieinspektionen analyserade 2010 och 2011 fyrverkeripjäser bland annat för att se om de innehåller det förbjudna ämnet hexaklorbensen (HCB). Båda undersökningarna visade att ämnet förekommer i fyrverkeripjäser i Sverige trots att det är förbjudet.

Mätningar vid Rådhuset i Malmö under dagarna runt årsskiftet 2011/2012 visade en betydligt ökad mängd partiklar i luften.

Här kan du se hur mängden partiklar (PM 10) ökar i Malmö under de timmar som fyrverkerier avlossas på nyårsafton. (pdf, 169.6 kB)

Senast ändrad: 2018-08-06 08:26