Malmös lufthistorik

Från Rådhuset som är en av mätplatserna för luftkvaliteten.

Innan industrialismen var de flesta luftföroreningar kopplade till boendet och utsläppen var små totalt, men gav upphov till lokalt mycket höga luftföroreningshalter.

I samband med industrialismen, i slutet av 1800-talet, påbörjades de storskaliga utsläppen av olika luftföroreningar till atmosfären. Kolet och oljan var då, liksom idag, vanliga energikällor, och dessa genererar stora mängder svaveloxider, kväveoxider med mera. Först gjordes allt högre skorstenar för att späda ut föroreningarna innan de nådde marknivå. Därefter skedde en rening av utsläppen.

Under 1960- och 1970-talet ökade bilismen. Bilen övertog allt mer av person- och varutransporterna och därigenom ökade också utsläppen. Idag är vägtrafiken den största enskilda luftföroreningskällan.

Framtiden ser ut att gå mot ännu energieffektivare processer och bilar och även renare bränslen. Dessutom sker en viss styrning mot alternativa energikällor och ett minskat transportbehov.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2014-12-16 16:28