Malmö stads miljöredovisning

Miljöredovisning 2018

Malmö stads miljöredovisning är den årliga sammanställningen av hur arbetet går med att uppnå Malmös miljömål som finns antagna i Miljöprogram för Malmö stad 2009-2020.

Miljöredovisningen ges ut varje vår efterföljande år och har i sin nuvarande form publicerats sedan 2012.

År 2002-2008 hette den årliga sammanställningen Miljöredovisning.
År 1997-2001 hette den årliga sammanställningen Miljöbokslut.

Miljöredovisning 2018

2018 års miljöredovisning finns att läsa online på malmo.se/miljoredovisning. [PDF-version här]

Äldre Miljöredovisningar och Miljöbokslut

Senast ändrad: 2017-05-11 08:14