Miljöbarometern

På miljöbarometern kan du löpande följa hur arbetet fortskrider att nå Malmös miljömål. Öppna Miljöbarometern genom att följa länken nedan.

Miljöbarometern

Miljöredovisningen

Varje år sammanställs hur arbetet går med att uppnå Malmös miljömål i den årliga miljöredovisningen.

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2017-05-23 15:25