Publicerad 2015-06-11 17:09

Senast uppdaterad 2015-06-11 17:35

Mätvagnen vid Mobilia

Nu mäter vi luftkvaliteten vid Mobilia.

Miljöförvaltningen har en mobil mätvagn som körs runt till olika platser i Malmö för att mäta hur luften är i stan. Just nu mäter vi luftkvaliteten vid Mobila, intill Trelleborgsvägen.  

Mätvagnen flyttades från Amiralsgatan till Trelleborgsvägen under maj 2015. Mätningen vid Mobilia görs till och med  april-maj 2016.

Fokus i mätningen ligger främst på kvävehalterna på och intill Trelleborgsvägen. Partiklar mäts också alldeles intill vägen.
Det som miljöförvaltningen är intresserade av att veta med att mäta luften just här är:

  • Hur ser de uppmätta halterna ut i förhållande till miljö­kvalitets­normerna vid den trafikerade Trelleborgsvägen?
  • Vi följer upp luftkvaliteten efter ombyggnation av Mobila (som ökat sina kommersiella ytor betydligt) och på Trelleborgsvägen.
  • Hur är luftkvaliteten för de som bor närmast Trelleborgsvägen?
  • Vi tittar närmare på luftkvaliteten inne i Mobilaområdet, då det finns planer för förskolor på bland annat taken på köpcentrat.