Publicerad 2016-05-25 10:45

Senast uppdaterad 2016-05-26 10:05

Tystnad ovanligt i Malmö

Margaretapaviljongen i Malmö. Foto: Tomaz Lundstedt.

Miljöförvaltningen har nyligen fått en rapport om ”Malmös tysta områden”. Det visar sig att tystnad i stadsmiljön är något ovanligt.

- Ett antal platser i Malmö valdes ut redan 1998 som intressanta, då de upplevdes som relativt ostörda från stadsbuller. Dessa platser har sedan inventerats med jämna mellanrum. På hälften av dessa tolv ”oaser” är trafikbuller det dominerande ljudet. Fåglar var dominerande enbart på två av dem, och då är de ändå utvalda som tysta platser, säger Christin Zackrisson på miljöförvaltningen i Malmö.

Forskning visar att buller påverkar människors hälsa negativt. Buller stör sömn och vila, skadar hörseln, skapar stress, medför koncentrations- och inlärningssvårigheter och bidrar till vantrivsel. Det finns också indikationer på att långvarig exponering för trafikbuller kan medföra effekter på hjärt/kärlsystemet. Vissa grupper är dessutom extra känsliga för buller. Barn är en sådan grupp, och extra utsatta är barn som har svenska som andraspråk.