Publicerad 2016-06-15 10:38

Senast uppdaterad 2016-06-15 10:57

Luften vid Mobilia kartlagd

Foto Bojana Lukac

Miljöförvaltningens luftkvalitetsmätningar vid köpcentret Mobilia visar glädjande nog att luften där klarar miljökvalitetsnormerna. Vidare uppfyller luftkvaliteten vid taken på Mobilia miljöförvaltningens krav för etablering av förskolor.

Under 2015 och 2016 har mätningar av luftföroreningar gjorts intill köpcentret Mobilia, efter ombyggnaden av Trelleborgsvägen och förtätning av Mobilia. Luftkvaliteten klarar miljökvalitetsnormerna, även i de utsatta trafikmiljöerna kring Trelleborgsvägen. Ett skäl till detta kan vara att trafikflödena inte ökat så mycket som prognostiserades för cirka tio år sedan. En glädjande slutsats är att luftkvaliteten vid taken på Mobilia (främst de centrala delarna) uppfyller miljöförvaltningens krav för etablering av förskolor.