Publicerad 2017-10-25 14:19

Senast uppdaterad 2017-10-25 14:40

Life Below Water 2017 - nästa steg

Den 11-13 oktober arrangerade vi Life Below Water 2017 i Malmö. Totalt samlade 250 deltagare från fyra kontinenter för att inspireras, lära, debattera och tillsammans driva på för fler åtgärder på lokal nivå för bättre havsmiljö. Fokus för konferensens tre dagar var FN:s globala mål nummer 14, hav och marina resurser.

Konferensen, som invigdes av kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh, presenterade inspirerande föreläsningar från organisationer, städer och företag samt Sveriges miljöminister, Karolina Skog. Kronprinsessan Victoria deltog också i konferensen innan hon åkte vidare för att inviga det nya marinpedagogiska centret på Ribersborgsstranden i Malmö. Studiebesök till sjöss och på land inspirerade till dialogseminarier om ämnen så som hållbar mat, fiske och plastföroreningar i havet.

>> Ta gärna del av dokumentation, foton och keynote videos via malmo.se/lifebelowwater2017.

Varför Life Below Water 2017

På FN:s havskonferens i juni 2017 åtog sig organisationer över hela världen att vidta åtgärder för havsmiljön. Malmö stad och ICLEI hade tillsammans förbundit sig att använda Life Below Water 2017 som utgångspunkt för en mobilisering av åtgärder på lokal nivå som ska ledas av lokala myndigheter.

Alla städer kan göra saker på lokal nivå för att stoppa föroreningar av havet och skydda kuster och vattendrag. Det är inte bara kustsamhällen som är intressenter i detta arbete, utan alla kan bidra till en positiv inverkan på havsmiljön. Om vi kan lära oss att bättre nyttja och förvalta haven och dess resurser finns det stora möjligheter till ekonomisk utveckling och skapande av lokala arbetstillfällen.

Initiativ från ICLEI och Malmö – nästa steg

Malmö och ICLEI kommer tillsammans att ta resultaten från Life Below Water 2017 till FN:s klimatkonferens COP23 i Bonn i november 2017, där Ocean Day äger rum, för att lyfta fram de starka sambanden mellan klimatförändringar och havsmiljön. ICLEI och Global Island Partnership kommer dessutom att lansera ett globalt ö/stadinitiativ för klimatet som även omfattar havsrelaterat skydd och anpassningsåtgärder. En färdplan för att integrera arbetet för det globala målet nummer 14, Life Below Water, kommer att utvecklas i början av ICLEIs världskongress i Montreal 2018.