Publicerad 2018-01-24 14:02

Senast uppdaterad 2018-01-24 14:16

Malmö stad tar ett grepp om mikroplaster

Foto: Miljöförvaltningen, Malmö stad och Colourbox

Mikroplast och kemiska ämnen sprids från gummigranulat på konstgräsplaner och medför en stor miljöpåverkan, liksom slitagepartiklar från däck och väg. Plasten påverkar havsmiljön.

I en rapport föreslår miljöförvaltningen tio konkreta åtgärder
för att minska spridningen av mikroplaster i Malmö.

Plastpartiklar i havet är ett av världens snabbast växande miljöproblem med påverkan på havsnäringen, dricksvattnet och den biologiska mångfalden. Frågan om mikroplaster i sig är relativ ny och komplex.

- Vi har bara precis skrapat på ytan vad gäller problematiken med mikroplaster. Forskare hittar dessa små partiklar och fragment i alla delar av naturen och i flera vattenlevande djur och fåglar. Det är självklart att städerna måste göra sitt i arbetet med att minimera utsläppen av mikroplaster till miljön. Nu tar Malmö ett första steg i detta viktiga arbete, säger miljödirektör Kerstin Åkerwall.

I rapporten konstateras att det krävs fortsatt forskning, till exempel om mikroplatsernas spridningsvägar. Malmö stad kan med konkreta åtgärder och små medel nå miljövinster. Därför initierar miljöförvaltningen tio åtgärder för 2018.

Tillsammans med fritidsförvaltningen har miljöförvaltningen initierat ett
långsiktigt arbete för att komma fram till miljöanpassade lösningar för att minska spridningen av mikroplast och kemiska ämnen från gummigranulat på konstgräsplaner. Detta används till exempel för fotbollsplaner, i rondeller, parkområden och på förskole- och skolgårdar.

En annan åtgärd är att utreda vad som händer med mikroplaster när
de kommer till avloppsreningsverken i Sjölunda och Klagshamn.

Ett nationellt förbud mot mikrokorn i kosmetiska produkter kan komma att träda i kraft inom kort. En åtgärd blir att miljöförvaltningen informerar Malmöbor och butiksinnehavare om förbudet.