Publicerad 2018-02-01 15:04

Senast uppdaterad 2018-08-07 08:52

Restaurang med hållbarhetsambitioner? Malmö stad startar nätverk

För att stärka Malmös restauranger i sitt arbete med hållbarhet och miljö har Malmö stad startat ett nätverk där krögare kan dela erfarenheter med varandra och lära sig mer om hållbarhet i köket ur ett brett perspektiv. Målet är att utveckla restaurangbranschen till en ännu mer hållbar näring och samtidigt visa hur det kan öka både kundnöjdheten och restaurangens lönsamhet.

Först ut i denna omgång av nätverket är restaurangerna Malmö Opera,
Smarta Kök, Mando Steakhouse och Malmö Mässrestauranger. Sedan hösten 2017 träffas en grupp engagerade representanter från ovanstående restauranger med syftet att göra stadens restaurangnäring mer hållbar. De medverkande restaurangerna har alla olika utgångspunkter i sitt hållbarhetsarbete, men delar samma ambition om att ta nästa steg

- På Malmö Opera är det viktigt för oss att jobba med hållbarhet inom alla områden. Det känns jättekul att vara med redan från början när Hållbara Restauranger startar upp i Malmö. Vår känsla är att både
gäster, leverantörer och krögare ställer ökade krav på ett hållbart
förhållningssätt. Alla måste vara med på tåget. Tillsammans kan vi se till att utvecklingen går i rätt riktning, säger Åsa Hansen, arrangemangschef på Malmö Opera, som deltar i nätverket.

Konceptet Hållbara Restauranger startades i Stockholm 2014
och har sedan dess spridit sig till Göteborg, Umeå och nu även till Malmö. Att vara medlem i Hållbara restauranger innebär ingen certifiering utan projektet går ut på att skapa ett nätverk där restauranger samverkar för att peppa och hjälpa varandra att jobba mer hållbart.

Under våren har restaurangerna deltagit i:

  • Fyra halvdagsworkshops om bland annat mat och klimat, miljö, ekosystemtjänster, eko-reko, märkningar, matsvinn, nudging, diskteknik, tillgänglighet och kommunikation.
  • Fyra individuella coachtillfällen med coacher från Sustainergies. Tillsammans med sin coach går respektive restaurang igenom en nulägesanalys och sätter upp hållbarhetsmål.
  • En till två inspirationsträffar på aktuella teman.

Satsningen är en del av Malmö stads hållbarhetsarbete och ett sätt att testa nya metoder som främjar hållbara lösningar i restaurang och storkök. Satsningen fortsätter även till hösten då fler restauranger är välkomna att ansluta till nätverket.

Vill du ha mer information om projektet eller kanske rent av anmäla intresse för din restaurangs medverkan? Kontakta gärna oss!

Kontakt

Emma Börjesson, Miljöförvaltningen, Malmö stad
E-post: emma.borjesson@malmo.se
Telefon: 040 - 34 20 84