Publicerad 2018-06-26 15:36

Senast uppdaterad 2018-06-26 16:58

Uppmaning att inte slänga fimpar på gator och torg

I samband med fimpar är plast-kampanjen som just nu syns ute i staden, vill Tobias Nilsson (avdelningschef på gatukontoret), Olof Liungman (avdelningschef på miljöförvaltningen) och Jerker Johansson (avdelningschef på Serviceförvaltningen) uppmana oss att inte slänga fimpar på marken.

Mätningar visar att så mycket som 63 procent av skräpet på Malmös gator och torg kan bestå av fimpar. Ja, ni läste rätt, 63 procent av det som vi med gemensamma skattepengar måste sopa, plocka upp och slänga är fimpar. Och värre är: fimpar består i huvudsak av ett cigarrettfilter som är gjort av cellulosaacetat, ett slags plast. Det kan innebära att Malmöbor, oftast helt omedvetet, slänger åtta ton plast i våra offentliga miljöer per år.

I den här veckan startar Malmö stad en kampanj för att öka medvetenheten hos Malmöbor. Under parollen ”Fimpar är plast” vill vi få stadens rökare att inse att det måste till en beteendeförändring. När du står med en illaluktande fimp i handen är det lätt hänt att du väljer att kasta den på marken, i en dagvattenbrunn eller i kanalen. Detta val får dock stora konsekvenser för miljön, djuren och Malmö stad.

Utöver det beroendeframkallande nikotinet innehåller cigaretter andra giftiga ämnen som kadmium, bly och arsenik. En mindre del av dessa ämnen fastnar i filtret och hamnar så småningom ute i miljön. Djur som fåglar och fiskar kan svälja delar av fimparna och få i sig gifterna. Så 20 millimeter fimp är i sin ringa storlek ett stort och farligt skräp!

Många rökare vill göra rätt och vill inte slänga sin fimp på marken. Malmö stad har idag drygt 100 separata askkoppar och ungefär 5 000 papperskorgar, varav ett flertal med integrerade askkoppar, utplacerade runt om i stan. Under hösten påbörjar Malmö stad ett större arbete med att byta ut befintliga till nya mer funktionella papperskorgar. Det ska vara lätt att göra rätt.

Malmö stad håller rent på våra gator och torg. I Malmös centrala delar arbetar under sommaren cirka 40 anställda heltid för att se till att vi har en vacker och ren utemiljö där det är en självklart att ha en picknick i parken, bygga sandkakor på en lekplats eller njuta av skuggan på en parkbänk. År 2017 kostade renhållningen för hela staden ca 47 miljoner kronor.

Vi vet att många är engagerade i den pågående debatten om plast i hav och på stränder. Många Malmöbor slöt upp under junihelgen för att städa på Ribban och Sibbarp. EU föreslår ett förbjud mot engångsplast och Svensk handel visar på positiva siffror vad gäller att spara på plastpåsar när vi shoppar. Därför väljer Malmö stad att tydligt kommunicera att fimpar är gjorda av plast. Den informationen kommer säkert att få fler att tänka efter innan de väljer att slänga fimpar på marken och i naturen.

Vi uppmanar nu alla att ta det lilla extra ansvaret och inte slänga fimpar på våra gator och torg. Vi hjälps då åt att ta bort en stor källa till plaster som skadar vår miljö och får en renare och trevligare stadsmiljö. Alla vinner! Är ni med?

Tobias Nilsson
Avdelningschef
Avdelningen för offentlig miljö
Fastighets- och gatukontoret, Malmö stad

Olof Liungman
Avdelningschef
Miljöstrategiska avdelningen
Miljöförvaltningen, Malmö stad

Jerker Johansson
Avdelningschef
Kommunteknik
Serviceförvaltningen, Malmö stad