Ritnings- & kartarkiv

Stadsbyggnadskontorets arkiv omfattar ritningsarkiv med bygglovshandlingar, protokoll m.m. fr.o.m. år 1862 samt kartarkiv med bl.a. plankartor och förrättningsakter.

Om du har ett hus eller lägenhet och vill veta när det är byggt och om det gjorts ombyggnader, kan du komma till oss och titta. Vi kan mot en avgift göra kopior. Vi rekommenderar att du gör ett besök eftersom varje fastighet kan innefatta stora mängder material!

Nu finns även möjlighet att via Malmö Stadsatlas ta reda på fastighets-information såsom fastighetsbeteckning, detaljplaner m.m. vilket kan förenkla vid ditt besök hos oss.

Historiskt kartmaterial framtages endast efter avtal med våra kart-arkivarier. Ring och boka tid. Kartorna finns som nytryck eller kan beskådas digitalt. Originalkartor framtages endast i undantagsfall och detta efter särskild prövning.

Malmö Stadsatlas

I stadsatlasen kan du t.ex. hitta fastighetsbeteckningar och antagna detaljplaner.
      

Är du intresserad av nya kartprodukter? Stadsmätningsavdelningen erbjuder ett antal kartprodukter såsom t.ex. stadskarta, fastighetskarta och primärkarta.
    

17 december - 4 januari begränsade öppettider

Stadsbyggnadskontorets arkiv har öppet för telefon och besök endast

  • kl 9.30 – 12.00 (telefon- och besökstider)


Senast ändrad: 2018-12-03 11:08