Kartarkivet

I kartarkivet finns fastighetsregisterkartan, detaljplaner, fastighetsplaner, lantmäteriförrättningar, nybyggnadskartor och översiktskartor.

Du kan (mot avgift) få kopior av dessa kartor och handlingar. Beställning av kopior görs enklast per telefon. Vid beställning per e-post ber vi att du uppger telefonnummer. Vi accepterar de vanligaste betalkorten som Visa, Mastercard etc.

Stadsplan

Priser för kopior inkl. moms: (ingen kopiering av externt material)

Kartor

A4 - A 3.50kr  
A2 - A1 - uddaformat 80 kr
A0 100 kr

Handlingar

A4 kopia - upp till 10 sidor gratis sedan 2.50 kr/sida

Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Om du vill ha svar på en fråga hittar du kontaktuppgifter här.

Senast ändrad: 2018-05-22 08:53