$left
$middle

Rapporter 2007

Här är en lista över rapporter i dåvarande Malmö Kulturmiljös serie Enheten för Kulturmiljövård Rapport år 2007.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2007:001 Pdf, 1.6 MB.

Malmö Stadsteater

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:002 Pdf, 187.7 kB.

Humanitetens hus

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:003 Pdf, 485.6 kB.

Äsphults kyrka

Antikvarisk rapport

Kristianstad

2007:004 Pdf, 153.8 kB.

Eurocs kontorsbyggnad

Byggnadsantikvarisk utredning

Malmö

2007:005 Pdf, 898.1 kB.

Marsvinsholms kyrka

Antikvarisk rapport

Ystad

2007:006 Pdf, 680.4 kB.

Skabersjöskolan

Antikvarisk rapport

Svedala

2007:007 Pdf, 131.9 kB.

Skabersjöskolan

Antikvarisk rapport

Svedala

2007:008 Pdf, 999.4 kB.

Sofia Albertina kyrka

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2007:009 Pdf, 6.4 MB.

Varvsstaden

Kulturhistorisk utredning

Malmö

2007:010 Pdf, 622.8 kB.

Hästveda kyrka

Antikvarisk kontroll

Hässleholm

2007:011 Pdf, 653.8 kB.

Frihamns-magasinet M1

Åtgärdsplan

Malmö

2007:012 Pdf, 145 kB.

Malmö Centralstation

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:013 Pdf, 453.6 kB.

Skabersjö kyrka

Antikvarisk kontroll

Svedala

2007:014 Pdf, 290.6 kB.

Malmö Centralstation

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:015 Pdf, 14.6 MB.

Väg E22 Hörby N—Linderöd

Utredning

Hörby mfl

2007:016 Pdf, 346.1 kB.

Hedmanska gården

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:017 Pdf, 4.1 MB.

Katrinetorps gård

Arbeten 1997-2006

Malmö

2007:018 Pdf, 63.9 kB.

Rosenvingska huset

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:019 Pdf, 1.9 MB.

Bunkeflo och Vintrie Park

Kulturmiljöutredning

Malmö

2007:020 Pdf, 414.7 kB.

Gamla begravnings-platsen

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:021 Pdf, 1.7 MB.

Område söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö

Kulturhistorisk utredning

Malmö

2007:022 Pdf, 1 MB.

Klostret i Ystad

Antikvarisk och arkeologisk utredning

Ystad

2007:023 Pdf, 372.9 kB.

Slottet, Alnarp

Antikvarisk kontroll

Lomma

2007:024 Pdf, 805.8 kB.

Ångpanne-centralen

Antikvarisk dokumentation

Malmö

2007:025 Pdf, 374.8 kB.

Grevie kyrka

Antikvarisk kontroll

Båstad

2007:026 Pdf, 909.8 kB.

Vid Lockarps bytomt

Kulturgeografisk utredning

Malmö

Kontakta oss

sv