Rapporter 2007

Här är en lista över rapporter i dåvarande Malmö Kulturmiljös serie Enheten för Kulturmiljövård Rapport år 2007.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2007:001 (pdf, 1.6 MB)

Malmö Stadsteater

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:002 (pdf, 187.7 kB)

Humanitetens hus

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:003 (pdf, 485.6 kB)

Äsphults kyrka

Antikvarisk rapport

Kristianstad

2007:004 (pdf, 153.8 kB)

Eurocs kontorsbyggnad

Byggnadsantikvarisk utredning

Malmö

2007:005 (pdf, 898.1 kB)

Marsvinsholms kyrka

Antikvarisk rapport

Ystad

2007:006 (pdf, 680.4 kB)

Skabersjöskolan

Antikvarisk rapport

Svedala

2007:007 (pdf, 131.9 kB)

Skabersjöskolan

Antikvarisk rapport

Svedala

2007:008 (pdf, 999.4 kB)

Sofia Albertina kyrka

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2007:009 (pdf, 6.4 MB)

Varvsstaden

Kulturhistorisk utredning

Malmö

2007:010 (pdf, 622.8 kB)

Hästveda kyrka

Antikvarisk kontroll

Hässleholm

2007:011 (pdf, 653.8 kB)

Frihamns-magasinet M1

Åtgärdsplan

Malmö

2007:012 (pdf, 145 kB)

Malmö Centralstation

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:013 (pdf, 453.6 kB)

Skabersjö kyrka

Antikvarisk kontroll

Svedala

2007:014 (pdf, 290.6 kB)

Malmö Centralstation

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:015 (pdf, 14.6 MB)

Väg E22 Hörby N—Linderöd

Utredning

Hörby mfl

2007:016 (pdf, 346.1 kB)

Hedmanska gården

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:017 (pdf, 4.1 MB)

Katrinetorps gård

Arbeten 1997-2006

Malmö

2007:018 (pdf, 63.9 kB)

Rosenvingska huset

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:019 (pdf, 1.9 MB)

Bunkeflo och Vintrie Park

Kulturmiljöutredning

Malmö

2007:020 (pdf, 414.7 kB)

Gamla begravnings-platsen

Antikvarisk kontroll

Malmö

2007:021 (pdf, 1.7 MB)

Område söder om Sjötorpsvägen i Tygelsjö

Kulturhistorisk utredning

Malmö

2007:022 (pdf, 1 MB)

Klostret i Ystad

Antikvarisk och arkeologisk utredning

Ystad

2007:023 (pdf, 372.9 kB)

Slottet, Alnarp

Antikvarisk kontroll

Lomma

2007:024 (pdf, 805.8 kB)

Ångpanne-centralen

Antikvarisk dokumentation

Malmö

2007:025 (pdf, 374.8 kB)

Grevie kyrka

Antikvarisk kontroll

Båstad

2007:026 (pdf, 909.8 kB)

Vid Lockarps bytomt

Kulturgeografisk utredning

Malmö