$left
$middle

Rapporter 2010

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2010.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2010:001 Pdf, 2.5 MB.

Hamnmästarbostället

Byggnads-dokumentation

Malmö stad

2010:002 Pdf, 653.9 kB.

Ravlunda kyrka

Antikvarisk rapport

Simrishamn

2010:003 Pdf, 281.6 kB.

Vinslövs församlings kanslibyggnad

Antikvarisk rapport

Hässleholm

2010:004 Pdf, 364.1 kB.

Södra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:005 Pdf, 742.8 kB.

Äspinge kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:006 Pdf, 119.2 kB.

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:007 Pdf, 297.2 kB.

Lyby kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:008 Pdf, 223.3 kB.

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:009 Pdf, 360.4 kB.

Norra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Höör

2010:010 Pdf, 479.2 kB.

Välluvs kyrka

Antikvarisk kontroll

Helsingborg

2010:011 Pdf, 2 MB.

Limhamns kalkbrott

Planeringsunderlag

Malmö

2010:012 Pdf, 4.6 MB.

Zoologiska institutionen i Lund

Byggnads-antikvarisk förundersökning

Lund

2010:013 Pdf, 1.2 MB.

Jonstorps kyrka

Antikvarisk rapport

Höganäs

2010:014 Pdf, 773.8 kB.

Södra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:015 Pdf, 629.8 kB.

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:016 Pdf, 256.5 kB.

Farstorps kyrka

Antikvarisk rapport

Hässleholm

2010:017 Pdf, 733.4 kB.

Torrlösa kyrka

Antikvarisk rapport

Svalöv

2010:018 Pdf, 666.2 kB.

Hörby kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:019 Pdf, 666.1 kB.

Genarps kyrka

Antikvarisk rapport

Lund

2010:020 Pdf, 621.5 kB.

Limhamns kapellkrematorium

Antikvarisk rapport

Malmö

2010:021 Pdf, 2.1 MB.

Borgeby slott – Corps de logiet

Antikvarisk utredning

Lomma

Kontakta oss

sv