Rapporter 2010

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2010.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2010:001 (pdf, 2.5 MB)

Hamnmästarbostället

Byggnads-dokumentation

Malmö stad

2010:002 (pdf, 653.9 kB)

Ravlunda kyrka

Antikvarisk rapport

Simrishamn

2010:003 (pdf, 281.6 kB)

Vinslövs församlings kanslibyggnad

Antikvarisk rapport

Hässleholm

2010:004 (pdf, 364.1 kB)

Södra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:005 (pdf, 742.8 kB)

Äspinge kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:006 (pdf, 119.2 kB)

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:007 (pdf, 297.2 kB)

Lyby kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:008 (pdf, 223.3 kB)

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:009 (pdf, 360.4 kB)

Norra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Höör

2010:010 (pdf, 479.2 kB)

Välluvs kyrka

Antikvarisk kontroll

Helsingborg

2010:011 (pdf, 2 MB)

Limhamns kalkbrott

Planeringsunderlag

Malmö

2010:012 (pdf, 4.6 MB)

Zoologiska institutionen i Lund

Byggnads-antikvarisk förundersökning

Lund

2010:013 (pdf, 1.2 MB)

Jonstorps kyrka

Antikvarisk rapport

Höganäs

2010:014 (pdf, 773.8 kB)

Södra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:015 (pdf, 629.8 kB)

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:016 (pdf, 256.5 kB)

Farstorps kyrka

Antikvarisk rapport

Hässleholm

2010:017 (pdf, 733.4 kB)

Torrlösa kyrka

Antikvarisk rapport

Svalöv

2010:018 (pdf, 666.2 kB)

Hörby kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:019 (pdf, 666.1 kB)

Genarps kyrka

Antikvarisk rapport

Lund

2010:020 (pdf, 621.5 kB)

Limhamns kapellkrematorium

Antikvarisk rapport

Malmö

2010:021 (pdf, 2.1 MB)

Borgeby slott – Corps de logiet

Antikvarisk utredning

Lomma