$left
$middle

Rapporter 2010

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2010.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2010:001 Pdf, 2.5 MB. (Pdf, 2.5 MB)

Hamnmästarbostället

Byggnads-dokumentation

Malmö stad

2010:002 Pdf, 653.9 kB. (Pdf, 653.9 kB)

Ravlunda kyrka

Antikvarisk rapport

Simrishamn

2010:003 Pdf, 281.6 kB. (Pdf, 281.6 kB)

Vinslövs församlings kanslibyggnad

Antikvarisk rapport

Hässleholm

2010:004 Pdf, 364.1 kB. (Pdf, 364.1 kB)

Södra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:005 Pdf, 742.8 kB. (Pdf, 742.8 kB)

Äspinge kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:006 Pdf, 119.2 kB. (Pdf, 119.2 kB)

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:007 Pdf, 297.2 kB. (Pdf, 297.2 kB)

Lyby kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:008 Pdf, 223.3 kB. (Pdf, 223.3 kB)

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:009 Pdf, 360.4 kB. (Pdf, 360.4 kB)

Norra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Höör

2010:010 Pdf, 479.2 kB. (Pdf, 479.2 kB)

Välluvs kyrka

Antikvarisk kontroll

Helsingborg

2010:011 Pdf, 2 MB. (Pdf, 2 MB)

Limhamns kalkbrott

Planeringsunderlag

Malmö

2010:012 Pdf, 4.6 MB. (Pdf, 4.6 MB)

Zoologiska institutionen i Lund

Byggnads-antikvarisk förundersökning

Lund

2010:013 Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Jonstorps kyrka

Antikvarisk rapport

Höganäs

2010:014 Pdf, 773.8 kB. (Pdf, 773.8 kB)

Södra Rörums kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:015 Pdf, 629.8 kB. (Pdf, 629.8 kB)

Citadellet i Landskrona

Antikvarisk kontroll

Landskrona

2010:016 Pdf, 256.5 kB. (Pdf, 256.5 kB)

Farstorps kyrka

Antikvarisk rapport

Hässleholm

2010:017 Pdf, 733.4 kB. (Pdf, 733.4 kB)

Torrlösa kyrka

Antikvarisk rapport

Svalöv

2010:018 Pdf, 666.2 kB. (Pdf, 666.2 kB)

Hörby kyrka

Antikvarisk rapport

Hörby

2010:019 Pdf, 666.1 kB. (Pdf, 666.1 kB)

Genarps kyrka

Antikvarisk rapport

Lund

2010:020 Pdf, 621.5 kB. (Pdf, 621.5 kB)

Limhamns kapellkrematorium

Antikvarisk rapport

Malmö

2010:021 Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

Borgeby slott – Corps de logiet

Antikvarisk utredning

Lomma

sv