$left
$middle

Rapporter 2011

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2011.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2011:001 Pdf, 2.1 MB. (Pdf, 2.1 MB)

Ljungmans i Limhamn

Byggnadsantikvarisk utredning

Malmö

2011:002 Pdf, 294.9 kB. (Pdf, 294.9 kB)

Hippodrom-teatern – återmontering av skulpturer

Antikvarisk rapport

Malmö

2011:003 Pdf, 117.8 kB. (Pdf, 117.8 kB)

Landskrona citadell – nytt sophus vid Materialgården

Antikvarisk rapport

Lands-krona

2011:004 Pdf, 206.4 kB. (Pdf, 206.4 kB)

Borgeby slott – tillvägagångssätt vid läggning av temporärt trädäck i befintlig gödselstad

Antikvarisk rapport

Lomma

2011:005 Pdf, 330.9 kB. (Pdf, 330.9 kB)

Ribersborgs kallbadhus – installation av luftvärmepumpar samt ny belysning på landbrygga

Antikvarisk rapport

Malmö

2011:006 Pdf, 217.9 kB. (Pdf, 217.9 kB)

Kronetorps mölla – sanering av hussvamp

Antikvarisk rapport

Burlöv

2011:007 Pdf, 207.4 kB. (Pdf, 207.4 kB)

Kronetorps mölla – renovering av möllarebostaden

Antikvarisk rapport.

Burlöv

2011:008 Pdf, 148 kB. (Pdf, 148 kB)

Malmö stadsteater – montering av skylt på teaterrestaurangen

Antikvarisk rapport

Malmö

2011:009

Kronetorps mölla – utvändig renovering

Antikvarisk rapport

Burlöv

2011:010 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Skånegården – Västra längan

Byggnadshistorisk dokumentation

Malmö

2011:011 Pdf, 3.8 MB. (Pdf, 3.8 MB)

Klagshamns stationspark – Spår efter park och trädgårdar i anslutning till Klagshamns station

Antikvarisk utredning

Malmö

2011:012 Pdf, 556.3 kB. (Pdf, 556.3 kB)

Fulltofta kyrka – tillgänglighets-anpassning

Antikvarisk rapport

Hörby

2011:013 Pdf, 805.3 kB. (Pdf, 805.3 kB)

Torrlösa kyrka – konservering av inventarier

Antikvarisk rapport

Svalöv

2011:014 Pdf, 624.6 kB. (Pdf, 624.6 kB)

Köpinge kyrka – invändig restaurering samt konservering av valvmålningar, inredning och inventarier

Antikvarisk rapport

Kristian-stad

2011:015 Pdf, 257.9 kB. (Pdf, 257.9 kB)

En väg och en försvunnen by. En studie av en brukningsvägs historia.

Kulturgeografisk utredning

Helsing-borg

2011:016 Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB)

Benmöllan. Dokumentation inför rivning

Byggnads-dokumentation

Malmö

sv