Rapporter 2011

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2011.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2011:001 (pdf, 2.1 MB)

Ljungmans i Limhamn

Byggnadsantikvarisk utredning

Malmö

2011:002 (pdf, 294.9 kB)

Hippodrom-teatern – återmontering av skulpturer

Antikvarisk rapport

Malmö

2011:003 (pdf, 117.8 kB)

Landskrona citadell – nytt sophus vid Materialgården

Antikvarisk rapport

Lands-krona

2011:004 (pdf, 206.4 kB)

Borgeby slott – tillvägagångssätt vid läggning av temporärt trädäck i befintlig gödselstad

Antikvarisk rapport

Lomma

2011:005 (pdf, 330.9 kB)

Ribersborgs kallbadhus – installation av luftvärmepumpar samt ny belysning på landbrygga

Antikvarisk rapport

Malmö

2011:006 (pdf, 217.9 kB)

Kronetorps mölla – sanering av hussvamp

Antikvarisk rapport

Burlöv

2011:007 (pdf, 207.4 kB)

Kronetorps mölla – renovering av möllarebostaden

Antikvarisk rapport.

Burlöv

2011:008 (pdf, 148 kB)

Malmö stadsteater – montering av skylt på teaterrestaurangen

Antikvarisk rapport

Malmö

2011:009

Kronetorps mölla – utvändig renovering

Antikvarisk rapport

Burlöv

2011:010 (pdf, 1.6 MB)

Skånegården – Västra längan

Byggnadshistorisk dokumentation

Malmö

2011:011 (pdf, 3.8 MB)

Klagshamns stationspark – Spår efter park och trädgårdar i anslutning till Klagshamns station

Antikvarisk utredning

Malmö

2011:012 (pdf, 556.3 kB)

Fulltofta kyrka – tillgänglighets-anpassning

Antikvarisk rapport

Hörby

2011:013 (pdf, 805.3 kB)

Torrlösa kyrka – konservering av inventarier

Antikvarisk rapport

Svalöv

2011:014 (pdf, 624.6 kB)

Köpinge kyrka – invändig restaurering samt konservering av valvmålningar, inredning och inventarier

Antikvarisk rapport

Kristian-stad

2011:015 (pdf, 257.9 kB)

En väg och en försvunnen by. En studie av en brukningsvägs historia.

Kulturgeografisk utredning

Helsing-borg

2011:016 (pdf, 1.6 MB)

Benmöllan. Dokumentation inför rivning

Byggnads-dokumentation

Malmö