$left
$middle

Rapporter 2012

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2012.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2012:001 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Västra Dockan – underlag till värdeprogram

Antikvarisk utredning

Malmö

2012:002 Pdf, 540.4 kB. (Pdf, 540.4 kB)

Marken vid brottet – en studie av äldre lantmäterikartor över området söder och väster om Limhamns kalkbrott

Kulturgeografisk utredning

Malmö

2012:003 Pdf, 344 kB. (Pdf, 344 kB)

Munka Ljungby kyrka – byte av värmekälla

Antikvarisk rapport

Ängel-holm

2012:004

Jonstorps kyrka – utvändig renovering

Antikvarisk rapport

Höganäs

2012:005 Pdf, 899.5 kB. (Pdf, 899.5 kB)

Kvarndala gård i V. Klagstorp – en historisk-geografisk studie av en gård och en by

Kulturhistorisk utredning

Malmö

2012:006 Pdf, 4.3 MB. (Pdf, 4.3 MB)

Landsbygdens landskap i Lunds kommun – en studie av landskapets historiska utveckling från tidigt 1800-tal och befintliga kulturmiljövärden utanför de större tätorterna

Kultur-geografisk utredning

Lund

2012:007 Pdf, 1.2 MB. (Pdf, 1.2 MB)

Vä kyrka – Ny värmeanläggning och invändig restaurering – ETAPP 1 & 2

Antikvarisk rapport

Kristian-stad

2012:008 Pdf, 293.3 kB. (Pdf, 293.3 kB)

Wahlbergska huset – Renovering av blyinfattade fönster.

Antikvarisk kontroll

Malmö

2012:009 Pdf, 671.4 kB. (Pdf, 671.4 kB)

Sofia Albertina kyrka – Belysningsarbeten

Antikvarisk rapport

Lands-krona

2012:010 Pdf, 393.7 kB. (Pdf, 393.7 kB)

Hässlunda kyrka – Renovering av torntak

Antikvarisk rapport

Helsing-borg

2012:011 Pdf, 268.1 kB. (Pdf, 268.1 kB)

Sjörups gamla kyrka – Reparation av kyrkport mm

Antikvarisk rapport

Ystad

2012:012 Pdf, 1.7 MB. (Pdf, 1.7 MB)

Hedmanska gården – Renovering av yttertak och fasader

Hedmanska gården – Renovering av yttertak och fasader

Malmö

sv