Rapporter 2013

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2013.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2013:001 (pdf, 559.9 kB)

Stinshuset – dokumentation inför flyttning av byggnad

Byggnads-dokumentation

Malmö

2013:002 (pdf, 485.5 kB)

Limhamns kapell-krematorium - Byte av plåtmaterial på tak.

Antikvarisk rapport

Malmö

2013:003 (pdf, 1.1 MB)

Västra Skrävlinge kyrka – Invändig restaurering

Antikvarisk rapport

Malmö

2013:004 (pdf, 1.4 MB)

Kronetorps gård – Dokumentation och riktlinjer inför detaljplan

Byggnads-antikvarisk utredning

Burlöv

2013:005 (pdf, 3.4 MB)

Sege Park – Fd Malmö östra sjukhus

Byggnads-antikvarisk utredning

Malmö

2013:006 (pdf, 358.5 kB)

Sankt Andreas kyrka – Ombyggnadsarbeten

Antikvarisk rapport

Malmö

2013:007 (pdf, 1.6 MB)

Oxie kyrka – Byte av läktarorgel

Antikvarisk rapport

Malmö

2013:008 (pdf, 802.1 kB)

Kvarndala gård – Malmö Förskönings- och Planteringsförenings insatser gällande Kvarndala gård.

Arbeten utförda 2002-2013

Malmö

2013:009 (pdf, 5.8 MB)

Katrinetorps gård – Malmö Förskönings- och Planteringsförenings insatser på Katrinetorp.

Arbeten utförda 1997-2010

Malmö

2013:010 (pdf, 421.5 kB)

Västra Klagstorps kyrka – Uppförande av utvändig ramp samt invändiga förändringar.

Antikvarisk rapport.

Malmö

2013:011 (pdf, 496.8 kB)

Bunkeflo kyrka- Ramp samt dörr för nödutrymning

Antikvarisk rapport

Malmö

2013:012 (pdf, 1.6 MB)

Malmö Stora Valskvarn

Byggnads-antikvarisk dokumentation

Malmö

2013:013 (pdf, 503.2 kB)

Kronetorps-området- En studie av ett riksintresseområde för kulturmiljövården och hur riksintresse-områdets kulturmiljövärden kan beaktas vid en exploatering

Kulturhistorisk utredning

Burlöv

2013:014 (pdf, 4.1 MB)

Bensinstationen på Mariedalsvägen i Malmö – En stadsmack från bilismens genombrottsår

Byggnadsminnes-utredning

Malmö

2013:015 (pdf, 880.4 kB)

Caltex bensinstation i Mörarp – En landsortsmack från bilismens genombrottsår

Byggnadsminnes-utredning

Helsing-borg

2013:016 (pdf, 1.7 MB)

Vägar till S:t Olof – troliga pilgrimsvägar i sydöstra Skåne under äldre tid.

Kultur-geografisk utredning

Simris-hamn m fl

2013:017 (pdf, 4.1 MB)

Fd Kürzels fabriker

underlag till detaljplan

Malmö

2013:018 (pdf, 570.4 kB)

Malmö Opera och Intiman. Malmö Förskönings- och Planteringsförenings insatser gällande Malmö Opera och Intiman

Arbeten utförda 1955-2012

Malmö

2013:019 (pdf, 4.2 MB)

Järnvägs-verkstäderna i Kirseberg med omnejd

Översiktlig kulturmiljö-utredning

Malmö

2013:020 (pdf, 1.2 MB)

Tygelsjö kyrka – Reparation av tornmurverk

Antikvarisk rapport

Malmö

2013:021

Glemminge kyrka – Omläggning av tak

Glemminge kyrka – Omläggning av tak

Ystad

2013:022 (pdf, 2.3 MB)

Järnväg över Romeleåsen

Kulturhistorisk utredning

Lund