$left
$middle

Rapporter 2014

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2014.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2014:001

Skårby kyrka – utvändig restaurering

Antikvarisk rapport

Ystad

2014:002 Pdf, 197.7 kB. (Pdf, 197.7 kB)

Husie kyrka - ombyggnad av ramp

Antikvarisk rapport

Malmö

2014:003 Pdf, 234.3 kB. (Pdf, 234.3 kB)

Eskilstorp i äldre kartor – en studie av fornlämningsindikationer i lantmäteriakter

Kulturgeografisk utredning

Vellinge

2014:004 Pdf, 326 kB. (Pdf, 326 kB)

Ombyggnad av plan 2 – Kommendantflyglen, Landskrona Citadel

Antikvarisk medverkan

Landskrona

2014:005 Pdf, 272.3 kB. (Pdf, 272.3 kB)

Byte av golv – Kommendantflyglen, Landskrona Citadel

Antikvarisk medverkan

Landskrona

2014:006 Pdf, 758.9 kB. (Pdf, 758.9 kB)

Ny utrymningstrappa – Kommendantflyglen, Landskrona Citadel

Antikvarisk medverkan

Landskrona

2014:007 Pdf, 401.3 kB. (Pdf, 401.3 kB)

Mellan Öja och St. Herrestad – En studie av äldre lantmäterikartor över ett arkeologiskt utredningsområde

Kulturgeografisk utredning

Ystad

2014:008 Pdf, 5 MB. (Pdf, 5 MB)

Sjörups kyrka – Restaurering av understruket tegeltak

Antikvarisk medverkan

Ystad

2014:009

Östra Tommarps kyrka – Utvändig renovering och nya fönster

Antikvarisk medverkan

Simrishamn

2014:010

Ilstorps kyrka – Utvändig renovering

Antikvarisk medverkan

Sjöbo

sv