$left
$middle

Rapporter 2015

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2015.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2015:001 Pdf, 160.3 kB.

Länsresidenset i Malmö – Håltagning till dolda utrymmen. Fastigheten Residenset 1.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:002 Pdf, 1.1 MB.

Länsresidenset i Malmö – Åtgärder mot fuktproblem i källare. Fastigheten Residenset 1.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:003 Pdf, 786.1 kB.

Länsresidenset i Malmö – Takomläggning. Fastigheten Residenset 1.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:004 Pdf, 442.6 kB.

Kartstudie över arkeologiskt utredningsområde i Sallerup och Tullstorp. Fastigheten Sallerup 180:72 m fl.

Kulturgeografisk utredning

Malmö

2015:006 Pdf, 251.1 kB.

Kommendanthuset – Reparation av stormskadat yttertak. Fastigheten Innerstaden 10:14.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:007 Pdf, 757.9 kB.

Oxie kyrkogård – Renovering av kyrkogårdsmur. Malmö pastorat/Oxie socken.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:008 Pdf, 258.4 kB.

Malmö Opera – Installation av högtalaranläggning i övre foajén. Fastigheten Teatern 4.

Antikvarisk medverkan

Malmö

Kontakta oss

sv