Rapporter 2015

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2015.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2015:001 (pdf, 160.3 kB)

Länsresidenset i Malmö – Håltagning till dolda utrymmen. Fastigheten Residenset 1.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:002 (pdf, 1.1 MB)

Länsresidenset i Malmö – Åtgärder mot fuktproblem i källare. Fastigheten Residenset 1.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:003 (pdf, 786.1 kB)

Länsresidenset i Malmö – Takomläggning. Fastigheten Residenset 1.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:004 (pdf, 442.6 kB)

Kartstudie över arkeologiskt utredningsområde i Sallerup och Tullstorp. Fastigheten Sallerup 180:72 m fl.

Kulturgeografisk utredning

Malmö

2015:006 (pdf, 251.1 kB)

Kommendanthuset – Reparation av stormskadat yttertak. Fastigheten Innerstaden 10:14.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:007 (pdf, 757.9 kB)

Oxie kyrkogård – Renovering av kyrkogårdsmur. Malmö pastorat/Oxie socken.

Antikvarisk medverkan

Malmö

2015:008 (pdf, 258.4 kB)

Malmö Opera – Installation av högtalaranläggning i övre foajén. Fastigheten Teatern 4.

Antikvarisk medverkan

Malmö