$left
$middle

Rapporter 2016

Här är en lista över rapporter i Malmö Museers serie Kulturarvsenheten Rapport år 2016.

Rapportnr

Titel

Typ

Kommun

2016:001 Pdf, 2.2 MB. (Pdf, 2.2 MB)

Sockerbruket i Arlöv. Historik samt riktlinjer vid underhåll och ändring. Fastigheten Arlöv 22:191.

Byggnadsantikvarisk utredning

Burlöv

2016:002 Pdf, 1 MB. (Pdf, 1 MB)

Malmö Borgarskola – Riktlinjer för varsam förvaltning. Fastigheten Excellensen 2.

Byggnadsantikvarisk utredning

Malmö

sv