$left
$middle

5650

Dp 5650, för fastigheten Verket 3 i Värnhem

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet

Följande handlingar finns tillgängliga i det här ärendet

  • Dp 5650 Underlag till begäran om planuppdrag

Begär ut handlingar

Fyll i formuläret för att få önskade handlingar skickad till dig via e-post.

sv