$left
$middle

5650

Dp 5650, för fastigheten Verket 3 i Värnhem

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-06-27 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet

Planuppdrag

sv