$left
$middle

5676

ÄDp 5676, fastigheten Myntet 2 i Västra Sorgenfri

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-14 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Myntet 2 i Västra Sorgenfri.

Planuppdrag

sv