$left
$middle

5734

Ädp 5734, Lyktan 1 i Västra Sorgenfri i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2020-11-12 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ändring i detaljplanen för fastigheten Lyktan 1 i Västra Sorgenfri, Malmö.

Planuppdrag

sv