$left
$middle

5803

Dp 5803, Parsifal 5

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-23 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Parsifal 5 i Västra Söderkulla.

Planuppdrag

sv