$left
$middle

5853

ÄDp 5853, Avenboken 20

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-02-16 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja ändring av detaljplan för fastigheten Avenboken 20 i Västra Sorgenfri i Malmö (ÄDp 5853).

Planuppdrag

sv