$left
$middle

5859

ÄDp 5859, Södermanland 3

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2023-08-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Södermanland 3.

Planuppdrag

sv