Dp 5242, Lastbryggan

Detaljplan för fastigheten Lastbryggan 1 m.fl. i Klagshamn i Malmö. Detaljplanen, Dp 5242 syftar till att göra det möjligt att bygga bostäder samt att skydda värdefull vegetation. Bebyggelsen placeras nära Nygårdsvägen, vilket gör att dagens stråk med omväxlande bostäder och centrumfunktioner längs gatan förstärks.

_____________________________________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag till detaljplansomhar skickats ut till berörda myndig­heter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Samrådstiden är: 2014-02-20 – 2014-03-28

Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
5242 Planbeskrivning 140121.pdf 1.4 MB 2014-02-17 15.47
5242 Plankarta samråd 140121.pdf 909 kB 2014-02-17 15.47

Senast ändrad: