Dp 5384, Husie 172:363

Detaljplanen, Dp 5384 syftar till att göra det möjligt att omvandla den hästgård som idag finns på fastigheten till ridskoleanläggning för 48 hästar och ponnyer. Detaljplanen medger även annan användning med fritidsändamål.

___________________________________________

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett samrådsförslag till detaljplansomhar skickats ut till berörda myndig­heter, andra förvaltningar och boende i området (sakägare).

Samrådstiden är: 2014-09-24 – 2014-10-31


Samråd

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
5384 Planbeskrivning SAMRÅD.pdf 384.4 kB 2014-09-23 14.35
5384 Plankarta och illustration SAMRÅD.pdf 583.7 kB 2014-09-23 14.35

Senast ändrad: