Detaljplan 5401 för fastigheterna Hälsingland 5 och 15 i Fosie

Detaljplanen, Dp 5401 syftar till att göra det möjligt att fortsätta med användningen bostad och handel i de berörda fastigheterna.

Planen medger småindustri men har med stöd i ett tidsbegränsat bygglov använts som bostad och restaurang.

_______________________________________________________

Stadsbyggnadsnämnden har 2014-09-18 gett stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja planarbete för ovan nämnda område. 

Anmälan

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
5401 Anmälan.pdf 241.8 kB 2014-10-10 16.46

Senast ändrad: