Dp 5403 Nejlikebuketten 2 och 3

Detaljplan för Nejlikebuketten 2 och 3 i Rosengård i Malmö.

Syftet med planen är att: För fastigheterna Nejlikebuketten 2 och 3 ändra planbestämmelsen så att användningen Småindustri och handel utökas med möjlighet att även inrymma samlingslokaler (kyrka) och kontor.

_______________________________________________________

Senast 2015-05-27 måste eventuella synpunkter ha kommit in till Stadsbyggnadskontoret.

Samråd

Senast ändrad: