Dp 5429, Kranen 5

Detaljplan för del av fastigheten Kranen 5 i Hamnen i Malmö

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppfylla visionen enligt värdeprogram för Västra Dockan (antaget av styrgruppen för Västra Hamnen 2012-06-26 och presenterat på Stadsbyggnadsnämnden 2012-09-20): "Visionen är att Dockan skall fungera, uppfattas och omtalas som en långsiktigt hållbar stadsdel med tydlig identitet, många aktiviteter och inbjudande rum längs kulturstråket. Det är mångfalden av stråk, platser och grönska som gör Västra Dockan unik. Variationen i bebyggelsen, stadsrummen och främst kulturstråkets utformning och skala skapar upplevelserikedom och de omväxlande platserna är utgångspunkter för mötesplatser för människors olika behov och kynnen."

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-05-13 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Begäran om planuppdrag

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Senast ändrad: