Dp 5452, Ögonbrynet 1

Detaljplan 5452 för fastigheten Ögonbrynet 1 i Kirseberg.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2015-11-12 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Anmälan

Senast ändrad: