Dp 5524, fastigheten Anneberg 1

Detaljplan för fastigheten Anneberg 1 i Innerstaden.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2016-10-20 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Anmälan

Senast ändrad: 2018-06-08 11:03