$left
$middle

5593

Dp 5593 fastigheten Tygelsjö 76:1 (Bäckaforsvägen)

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2018-06-07 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Tygelsjö 76:1 (Bäckaforsvägen)

Planuppdrag