Dp 5649, för fastigheterna Kvävet 7 och 8 i Emilstorp

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för fastigheterna Kvävet 7 och 8. Under samrådstiden 3 juli - 22 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Planförslaget består av tillägg till planbeskrivning och planbestämmelser. Dessutom finns i ärendet: fastighetsförteckning.

Planförslaget innebär att fastighetsindelningsbestämmelser för Kvävet 7- och 8 tas bort vilket möjliggör förändringar i fastighetsindelningen. Nuvarande fastighetsägare har för avsikt att sammanlägga fastigheterna till en fastighet med en totalt areal på ca 5 000 m2.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 3 juli - 22 augusti 2019 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

Du måste ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen, för att kunna överklaga en antagen detaljplan.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2019-07-05 09:01