Ädp 5659, detaljplan för fastigheten Asker 4 i Ribersborg, Malmö

Stadsbyggnadskontoret har tagit fram bifogat förslag till
detaljplan för 5659. Under samrådstiden 6 juli - 28 augusti 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

Sammanfattning av planförslaget

Syftet med ändringen av detaljplan är att göra det möjligt att inreda vind i befintligt bostadshus för att bygga fler lägenheter. Syftet är också att tillföra varsamhetsbestämmelser till skydd för byggnadens kulturmiljövärde.

Lämna synpunkter under samrådet

Under samrådstiden 6 juli - 28 augusti 2020 kan du som berörs av detaljplanen lämna synpunkter på planförslaget.

  • Synpunkter ska lämnas skriftligt till stadsbyggnadskontoret@malmo.se eller postadress
    Malmö stadsbyggnadskontor, 205 80 Malmö.
  • Ditt namn och din postadress ska stå i mejlet eller i brevet.

Under samrådstiden finns planförslaget tillgängligt här på webben
och på stadsbyggnadskontoret, August Palms plats 1.

För att kunna överklaga en antagen detaljplan, måste du ha lämnat skriftliga synpunkter antingen under samrådet eller under granskningen.

Samrådshandlingar

Senast ändrad: 2020-07-06 15:15