$left
$middle

5675

ÄDp 5675, fastigheten Lyktan 3 i Västra Sorgenfri

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-11-14 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för fastigheten Lyktan 3 i Västra Sorgenfri.

Planuppdrag