$left
$middle

5681

Dp 5681, för fastigheterna Åkern 2, 3, 5 och 6

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-12 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Planuppdrag