$left
$middle

5686

Dp 5686, fastigheten Tullstorp

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-12-12 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet.

Planuppdrag