$left
$middle

5741

Dp 5741, Tygelsjö 20:5 m.fl. i Tygelsjö

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-02-18 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Tygelsjö 20:5 m.fl. i Tygelsjö.

Planuppdrag