$left
$middle

5748

Dp 5748, Holmastycket 1 m.fl. i Elinelund

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Holmastycket 1 m.fl. i Elinelund.

Planuppdrag