$left
$middle

5759

Dp 5759, del av fastigheten Hyllie 7:4 och del av fastigheten Bunkeflo 10:1 (öster om Sivåkersvägen) i Hyllievång

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-04-22 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för del av fastigheten Hyllie 7:4 och del av fastigheten Bunkeflo 10:1 (öster om Sivåkersvägen) i Hyllievång.

Planuppdrag