$left
$middle

5762

Dp 5762, Forntiden 1 i Augustenborg

Stadsbyggnadsnämnden beslutade 2021-06-24 att ge Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet för Forntiden 1 i Augustenborg.

Planuppdrag